Var hamnar de som avregistrerar sig?

Förfarandet när en kund klickar på länken för att avregistrera sig från nyhetsbrevet så spärras kunden omedelbart i Rule. Du hittar spärrade kunder under Medlemmar och fliken Spärrade längst till höger i bild. Direkt som avregistreringen sker så styrs kunden till en hemsida som bekräftar att kunden är avregistrerad. 

Man har givetvis möjligheten att styra kunderna till en egen sida direkt efter avregistreringen. Vi rekommenderar att man har en sådan sida. Då äger man hela processen och har möjligheten att kommunicera med kunden. Tips på agerande kan vara frågeformulär om varför de väljer att lämna, locka med rabattkoder eller samla in feedback för fortsatt kundklubbsarbete etc. Du hittar fler tips om hur du kan agera vid avregistreringar påvår blogg

Du anger er egen landningssida för avregistrerade kunder i de röda fälten under Inställningar likt bilden nedan: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss