Hur aktiverar man "soft limits"?

För att förenkla flödet och samtidigt undvika att kampanjer tillfälligt pausas så kan du som användare välja att tillåta s.k.  soft limits

Med soft limits menas att du som användare godkänner att vid en eventuell övertrassering av månadskvoten, med mail per månad, ändå låter hela den aktuella kampanjen skickas ut genom att endast tilläggsbetala för de överskridande kampanjerna. Detta blir extra värdefullt vid perioder där det är bråttom och månadskvoten kanske uppnås snabbare än planerat. Då kommer man ändå utan att tappa tid i övriga marknadsarbetet kunna se till att resterade kampanjer skickas ut. Då får hela tänkta målgruppen meddelandet direkt utan avbrott.

Du aktiverar soft limits under Inställningar>Admin och det är användare med behörigheten Super Admin som anger godkännandet av soft limits. För att ändra behörigheter som Super Admin kontakta support@rule.se för att aktivera. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss