Hur behandlar Rule dubbletter av adresser?

Vid medlemsimport till Rule sorteras eventuella dubbletter bort per automatik.

- Observera att detta kan var en orsak till att ditt importerade medlemsantal kan avvika från ditt totala medlemsantal innan medlemsimporten. 

- Observera även att medlemmar såklart kan vara registrerade med olika e-postadresser. Men dubbletter sorteras som sagt bort. 

- Vid kampanjer till flera taggar som mottagare, där samma adress förekommer i båda taggarna, slås e-postadresserna automatiskt ihop så att endast ett utskick sker.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss