Varför ser kampanjen konstig ut när jag vidarebefordrat den?

Vi avråder dig från att vidarebefordra kampanjer via din mailklient. 

Att vidarebefordra en, via Rule, skickad kampanj innebär att den kan påverkas av mailklienternas inställningar hur den uppfattar och väljer att visa kampanjens kod med struktur, bilder etc. Hur vidarebefordrade kampanjer påverkas styrs av externa program likt Outllook, Gmail mfl. och härstammar inte från din grundmall i Rule. Detta kan dock innebära ett annorlunda utseende av din kampanj. 

Upplever du problem som beskrivs ovan så prova att skicka om kampanjen live till dig själv/eller till kollega eller använd dig av förhandsgranskning. 

Upplever du problem med kampanjer som skickats via Rule så beskriv ditt ärende till oss på support@rule.se för utredning.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss