Kan man dela upp A/B-testet?

Det är inte möjligt att dela upp de separata utskicken för A/B-tester. 

Man kan schemalägga starten av utskicken men det är inte möjligt att skicka version A vid ett tillfälle och schemalägga version B att skickas ut vid ett annat tillfälle. 

I de fall då man skickar iväg A/B-testet utan att ha minst två versioner kommer utskicket att stanna i Utkorgen. Kontakta support@rule.se för att avbryta processen och skicka om som en ny kampanj. 

För flera frågor angående AB-tester vänligen beskriv din fråga till oss på support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss