Hur kommer jag igång med sms?

SMS-funktionen i Rule har näst intill oändliga användningsområden. Med mobila kampanjer får du en oöverträffad öppningsgrad på dina utskick. Skicka SMS-kampanjer för att komma närmre dina medlemmar, nå dem innan de besöker er fysiskt eller digitalt och driv trafik till era övriga kanaler, för maximal konvertering. 

 1. Aktivera SMS-funktion
 2. Importera telefonnummer
 3. Skicka SMS-kampanjer & automationer

Steg 1: Aktivera SMS-funktion

 • Skicka SMS: För att skicka SMS i Rule behöver funktionen aktiveras. Detta görs genom att beställa ett stoppord för avregistrering, t.ex. "RULESTOP" via vår serviceavdelning. Kostnaden för registreringen är en engångskostnad på 1400 SEK. Beskriv ditt ärende till oss på support@rule.se så får du snabbt hjälp, vi behöver även veta vilket land det gäller ifall ni tänkt att skicka utanför Sverige. När registreringen är klar läggs stoppordet och stoppfrasen upp på ditt konto, till höger i bild när du skapar din kampanj. Se nedan för exempel. 

 • Nu kan du skicka SMS! Vill du också ta emot SMS? Följ stegen nedan. Om inte, hoppa vidare till Steg 2.
 • För att ta emot SMS från era medlemmar behöver du även beställa ett ord för inkommande SMS, t.ex. "Rule". Detta svarsord SMS:ar era medlemmar för att skicka eller svara på era SMS. Då skickas ett anrop till vår SMS-leverantör som i sin tur skickar meddelandet vidare in i ert Rule-konto. 
 • Se nedan för exempel på Stoppord och Svarsord för SMS. Denna vy finner du i Inställningar > Kontoinställningar > Textmeddelande. 
 • I nästa steg behöver du sätta upp en "Struktur för inkommande SMS". Detta görs för att koppla kundens meddelande och svar till rätt taggar och medlemsfält i Rule. Även detta finner du exempel på i bilden nedan. Välj först tagg och lägg sedan till fält eller email, genom att klicka på de svarta knapparna.  
 • Exempel: Ponera att du vill sätta upp en signup för SMS i butik. Det ni gör då är att ni ber era kunder SMS:a ert svarsord, i detta fall "RULE" följt av sin emailadress, till 71550. (Om du inte valt att få ett eget nummer är standardnumret 71550). För att installera detta behöver du i fältet "Struktur för inkommande SMS", koppla dit en tagg. Nedan visas taggarna "SMS för Signup i butik" och "Newsletter". Det som händer då är att kundens meddelande, i detta fall kundens emailadress, landar i just de taggarna. Dessa taggar kan ni sedan använda för att skicka automatiska, eller schemalagda SMS- och emailkampanjer. 

Steg 2: Importera telefonnummer

 • Hur importerar man telefonnummer i Rule? Importen görs på samma sätt som vid en vanlig medlemsimport, antingen via filuppladdning eller API.
 • För att Rule ska kunna läsa in mobilnummer smidigt vid import skall numret skrivas i landskodsformat, dvs exempelvis +4673867xxx. (46 för Sverige och att man tar bort 0)

Steg 3: Skicka SMS-kampanjer & automationer

 • SMS-kampanj: Att skapa en SMS-kampanj görs på samma sätt som en e-mailkampanj. Enda skillnaden är att du vid SMS inte använder någon mall - vilket gör jobbet ännu enklare. För att skapa en SMS-kampanj klickar du här:
 • Gå till Kampanjer via navigeringslistanalternativt klicka direkt på Skapa ny kampanj via startskärmen.
 •  Välj Nytt SMS
 •  Ange avsändare, mottagare (tagg/filter) och själva meddelandet. Notera att antal tecken per SMS-enhet är 160 st. 

 •  För att skicka ut och/eller schemalägga din SMS-kampanj klicka på Sammanfattning & schemalägg. Stoppfrasen läggs till automatiskt, så ni behöver inte addera det.

 • Automatiskt SMS-utskick: För att skicka automatiska SMS-utskick, gör du på samma sätt som vid ett automatiskt email: https://docs.rule.se/article/297-din-forsta-marketing-automation. Enda skillnaden är att du väljer SMS istället för email.
 • Rule kortar ner länkar som ligger med i SMS:et och är över 25 tecken. Vill du ändå ha med hela länken i mejlet: ta bort https:// och skriv bara www, men ifall ni har med en egen länk som rule inte har förkortat, så kan man inte spåra klicken i sms'et.
 • KLART - du har nu skickat dina första SMS!

Observera att tilläggskostnad tillkommer per skickat SMS (40 öre) och tänk även på att det krävs samtycke för att skicka SMS. För mer tips gällande SMS-marknadsföring se även vår blogg.

I dagsläget går det att skicka till Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, UK, Japan, Korea, Island, USA, Holland, Finland. De länder som skiljer sig i pris är Tyskland, Japan och Holland där priset är 80 öre per sms.

Vissa av länderna har en annan uppsättningskostnad och en löpande månadskostnad.

Statistik för SMS utskick och s.k bounce statistik för SMS finns inte i Rule.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss