Sparade versioner

Vi rekommenderar att man kontinuerligt sparar sitt  arbete med jämna mellanrum. Via knappen Sparade versioner kan man sedan välja att gå tillbaka till en tidigare version av sin kampanj. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss