Hur skickar jag effektivt samma nyhetsbrev på olika språk?

Skicka nyhetsbrev på flera språk? 

Vi rekommenderar att man kopierar en skickad kampanj så spar man tid och ändrar därefter lätt språk direkt i editorn och skapar ett filter på sina medlemmar efter språk eller land, detta beror på vad för data ni skickar in, sedan använder ni filtret att skicka ert nyhetsbrev till.

- Gå till Kampanjer>Skickade

- Klicka på ikonen för kopiera och därefter ändrar man språket för nyhetsbrevet via menyn för språkalternativ. 

- På så sätt återanvänds layouten och du behöver bara byta text och länkar för språkanpassning. Bilderna ligger kvar från den kopierade kampanjen. 

Se bilderna på respektive steg nedan: 


Kopiera-knappen:
Screen-Shot-2017-03-10-at-09-43-19.pngKopierad kampanj: 
Screen-Shot-2017-03-10-at-09-43-28.png

Spårkvalsknappen: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss