Hur får jag ut en lista på de personer som klickat på en specifik länk?

  • Gå till menyn för Kampanjer för att välja den aktuella kampanjen du analyserar
  • Klicka på ikonen för statistik på den aktuella kampanjen. 

  • När statistiken för kampanjen visas så klicka på knappen Exportera som visas till höger strax under grafiken. 

  • I nästa steg så väljer du om mellan alternativen för ditt exporturval via alternativen "Har" eller "Har inte " och väljer mellan alternativen i menyn, bl.a klicka på någon länk i kampanjen. Se stegen 1-3 nedan: 

1) Välj urval att exportera: 

 2) Ange den aktuella länken: 

3) Valt exporturval, vald länk med alternativet att exportera resultatet till fil. (Man kan även växla till att exportera till en tagg.)

  • Klicka slutligen på Exportera för att få ut de som klickat på länken i ett separat Excel-blad. 

Stöter du på problem med att exportera beskriv ditt ärende till oss via support@rule.se så får du snabbt hjälp.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss