Tackbrev

Med Marketing Automation i Rule så kan du enkelt förinställa så att E-post och/eller SMS-meddelanden att skickas per automatik. Du avgör själv när meddelandena ska skickas ut och även vad som ska trigga att det skickas iväg. Bakgrunden med automation-utskick är att de skickas när en viss händelse uppfylls, först då aktiveras och skickas meddelandet ut. Du kan exempelvis koppla att ett tackmeddelande ska skickas två dagar efter att kunden genomfört ett köp. Vi har också samlat mer inspiration om automation på vår blogg 

Exemplet nedan innefattar att en kund matchar din trigger (t.ex. en tagg med namnet "Order Completed" som i bilden) och då kommer mailet att skickas ut. Processen innebär i korthet följande två steg:

  1. En kund har genomfört ett köp och förs direkt till taggen "Order Completed".  
  2. Sedan skapar man ett eller flera meddelande kopplat till taggen vilket gör att kunder som lagt order automatiskt får ett välkomstbrev. 

(Exempelbild på ett flöde med tre utskick varav det första skickas ut omgående via e-post, det andra efter 14 timmar via e-post och det sista efter 25 dagar via SMS.)

För att skapa ett automatiserat välkomstbrev, följ punkterna nedan: 

  • Välj Automation via navigeringslistan i vänsterkanten.
  • Klicka Ny Automation. 

  • Välj triggertagg/filter, som avgör när utskicket ska skickas ut. Vanligtvis är det taggen "Order Completed" som används. Och du ställer in tidpunkt för utskicket via Inställningar (kugghjulssymbolen). 
  • Klicka på Lägg till mail eller Lägg till SMS för att lägga till ett eller flera nya meddelanden. 
  • Välj aktuell mall som du vill använda för att gå vidare att skapa utskicket. 

  • Klicka på Spara utkast för att spara och klicka sedan på Automation för att gå tillbaka till att redigera flödet. 
Där kan du ange tidsinställningarna för frekvensen när utskicket ska skickas ut. 

Tillbaka i Automation-menyn ser du din nya kampanj skapad. För att aktivera hela flödet eller enskild kampanj, klicka JA/NEJ-knappen för hela slingan samt de meddelanden i slingan som du vill ha.

För ytterligare assistans beskriv ditt ärende till oss på support@rule.se så får du snabbt hjälp.

Lycka till!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss