Skapa knappar i kampanjen

(English version below)

Man kan enkelt skapa knappar och länka till undersidor etc i samband med att du skapar dina kampanjer. 

  • Gå till epostbyggaren du skapar kampanjens innehåll med bild, text och länkar så har du knappikonen till höger i verktygsfältet i ovankant. Se ikonen som den andra från höger i bilden nedan. 

  • Följande fönster öppnas. Ange text som ska stå i knappen och adressen som knappen ska länkas till. Man kan även justera färg och teckenstorlek efter behov. Skapa knappen genom att klicka på OK.

  • Sen justerar man knappens position i förhållande till sin text. Sätt markören intill knappen och justera med knapparna i verktygsfältet för vänster-, centrerad eller högerställd placering. 

  • Slutresultat kan då se ut som i exemplet nedan:

Lycka till med kampanjerna! Saknar du beskrivning av något moment ovan så beskriv ditt ärende till oss på  support@rule.se så får du snabbt assistans. 


English walkthrough for creating buttons within campaigns. 

  • Go to the editor where you create your newsletter content. You have the button icon in your top right corner, second from the right, as shown in the picture below. 

  • This window will open up. Here you place the text within the button and the address the button will forward to. You can also add color and font size. Press OK to create your button. 

  • Then you can adjust the position of the button so it fits to the rest of your copy. Place the marker and adjust it with settings from the toolbar above for left- center- or right placement. 

  • The end result can then look like the example below. 

Best of luck with your campaigns! If you aren't able to find the correct descriptions of the steps above please describe your matter to us at support@rule.se for quick assistance.   

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss