Ställa in avsändaruppgifter

Från huvudmenyn i Rule når man Inställningar. Här anger man avsändaruppgifter för sitt konto. 

Den information som fylls i anges automatiskt som avsändare i ditt första utskick. 

  • Det går att justera manuellt för enskilda utskick men vi rekommenderar att fylla i korrekta avsändaruppgifter i första stadiet för att spara tid i ditt kampanjarbete.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss