Hur fungerar en spärrlista?

Med begreppet ''spärrlista'' så menas oftast kunder som tidigare har avregistrerat sig från att motta utskick via Rule. 

Alla som avregistrerar sig från ditt nyhetsbrev blir följaktligen spärrade och hamnar då på spärrlistan. Det innebär inte att e-postadressen tas bort eller raderas ur Rule utan den ligger kvar men är blockerad. Skulle den inte vara kvar och vara blockerad i systemet innebär det att att e-postadressen är aktiv och att man på nytt kan skriva upp sig för nyhetsbrev t.ex via din hemsida och åter igen få nyhetsbrev och annan kommunikation. 

Har du ytterligare frågor kring hanteringen av tidigare mottagare/kunder så skicka din fråga till support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss