Behörigheter

Att använda sig av olika behörigheter kan vara användbart för att förenkla sitt arbete och även få ökad flexibilitet för sitt Rule-konto. 

  • Med behörigheten som t.ex. Super Admin kan du som nyanvändare bl.a. skapa eller ta bort nya användareuppgradera din abonnemangsplan vid behov och även aktivera soft limits.  

Vi på Rule Communication tilldelar Superadministratörsrollen till dig som är behörig att teckna avtal. Vänligen kontakta oss via e-postadressen nedan så aktiverar vi dig som administratör omgående.

Kontakta oss via support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss