Infoga företagsloggan i din första kampanj

För att lägga till företagsloggan till exempel högst upp i ditt nyhetsbrev klickar du på önskat block högst upp i mallen. Om mallen du arbetar i inte har det önskade blocket väljer du att infoga ett block.

  • För att infoga ett block väljer du önskat block från höger sida, exempelvis "3. Bild Kolumn" och drar blocket till önskad position.

  • Du drar sedan in bildfilen/loggan in i det önskade blocket. Om du önskar att ändra storleken på loggan, dubbelklíckar du på loggan och sedan kan du enkelt skriva in de önskade dimensionerna. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss