Hur infogar jag bilder och banners i min kampanj?

Det enklaste och snabbaste sättet är att helt enkelt dra och släppa in bilden direkt (Drag and Drop) när du skapar nyhetsbrevet. Du kan dra bilder från en hemsida, från din hårddisk, från dina dokument etc. och bara släppa den i en bildruta. 

Som alternativ så kan du via Bildbanken i Rule välja att ladda upp filer utan att använda dem direkt.  Då lägger man in bilden i bildbankens bibliotek där du också kan skapa och administrera mappar efter eget behov. Du hittar Bildbanken längst ner i den gröna navigeringslisten.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss