Hur gör jag så att mina bilder och önskad text länkar?

För att länka text: Markera önskat textavsnitt och klicka sedan på länkikonen i ovankant i det verktygsfält som kommer fram. Där anger du din URL-adress och klickar OK för att gå vidare.

För att länka bild: Klicka på bilden för att göra den grönmarkerad.

Därefter klickar du på länkikonen (se bild nedan) i verktygsfältet som kommer fram i ovankant. Där skriver du in önskad URL-adress och klickar OK för att gå vidare.  

Ikonen i verktygsfältet för att skapa länken: 

Bild på fönstret där du anger din url-adress som länken ska gå till: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss