Rutan längst ned " Text version" vad innebär det?

Längst ner i e-postbyggaren finns ett fält för textversionen av den aktuella kampanjen. 

  • Textversion innebär en summering av mailet och är en alternativ läsvy som finns till för de som läser sin e-post i klienter som inte stöder HTML-kod, t.ex Apple Watch.

Vår rekommendation är att ha två till tre meningar som sammanfattar ditt nyhetsbrev, ha också med en länk till att läsa nyhetsbrevet online och att början på nyhetsbrevet är likadant som HTML -versionen. Dessa åtgärder hjälper också till att undvika att hamna i skräpfilter. 

För frågor kring textversionen av ditt första utskick, kontakta support@rule.se. Lycka till!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss