Jag har importerat mina medlemmar, men ser att massa hamnat under spärrade?

Begreppet spärrad  innebär att kunden antingen har avregistrerat sig från att motta utskick eller att en kontoadministratör har spärrat kunden efter önskemål.

  • Alla som väljer att avregistrera sig från utskick blir följaktligen spärrade i Rule och hamnar då på spärrlistan. Det innebär inte att e-postadressen tas bort eller raderas ur Rule; den ligger kvar men är blockerad. Vidare kan man alltså inte kommunicera med kunden längre.
  • Om du har importerat en lista och ser i importrapporten efteråt att vissa adresser är spärrade är informationen ovan orsaken till varför.
  • Här kan du läsa om hur du lägger till medlemmar i spärrlistan.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss