Hur ändrar jag trigger/ tag på på min Automation?

För att kunna byta ursprunglig trigger för ett automail så behöver man först avaktivera det i automationsflödet. 

Det gör man genom att klicka ur rutan bredvid Radera-knappen i högerkanten av skärmen. Därefter kan man ändra trigger. 

För mer instruktioner, kontakta oss på support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss