Vad menas med en "Trigger" i Automation sammanhang?

"Triggers" är villkor som startar automatiseringar. Med triggers kan du ange exakt hur en automation ska börja köras. Du kan lägga till flera triggervillkor så att samma automatisering börjar köra på flera sätt.

  • Genom att använda triggers för att starta automatiseringar för starkt fokuserade kontaktgrupper kan du behandla dina kontakter olika beroende på hur de beter sig.
  • En automation triggas när en medlem hamnar i en tagg eller i ett filter. Din automation triggas när en medlem hamnar i din tagg/filter. (De som redan ligger i taggen/filtret när du startar automationen har ju redan hamnat där och triggar således inte automationen)
  • Exempel:

Om du vill skicka en winback-kampanj till personer som inte har handlat på 90 dagar så kan du koppla taggen OrderCompleted till automationen. Om du Dag 1 skapar automationen och sätter regeln att första meddelandet ska gå ut efter 90 dagar så kommer kunder som hamnar i taggen från Dag 1 att få meddelandet om 90 dagar. De som redan ligger i taggen kommer inte att få automationens meddelande.

Alternativet är att du i stället triggar din automation med ett filter som är uppsatt med regeln "har inte handlat på 90 dagar" och att första meddelandet i automationen ska skickas direkt när en medlem hamnar i det filtret. Om du sätter upp ett sådant filter Dag 1 och startar automationen så kommer medlemmar – som Dag 1 har handlat för 89 dagar sedan – imorgon att få meddelandet (eftersom det är då de hamnar i filtret som triggar automationen!). 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss