Triggerbee integration

Om integrationen

Med Triggerbee kan du konvertera fler besökare till lojala kunder. Triggerbees programvara är installerad på din webbplats och spårar aktiviteten från dina besökare. Det låter dig sedan använda data du samlar in för att skapa personliga upplevelser som engagerar, omvandlar och ökar kundlojaliteten.

Installation

  • Logga in på ditt Rule-konto
  • Klicka på "inställningar" ifrån huvudmenyn
  • Under fliken "Konto" går du ned till Integrationsdelen
  • Kryssa sedan i rutan Triggerbee Tracking

Screen-Shot-2017-11-21-at-13-25-03.png

  • Klicka vidare till fliken Utvecklare/Developer och skapa en API -nyckel.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss