Kan jag ha ett underkonto/ flera konton?

Genom att använda er av s.k. underkonton så finns det ännu fler användningsområden för er digitala kommunikation. 

  • Du kan t.ex. dela upp varumärken och fördela avsändare så att kommunikationen förblir relevant för era kunder. 
  • Har man exempelvis ett dotterbolag i ett annat land så finns bl.a. möjligheten att fördela upp taggar och filter. 

Kontakta oss på support@rule.se och ange era specifikationer så administrerar vi era multikonton omgående. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss