Kan jag ha ett underkonto/ flera konton?

Genom att använda er av s.k. underkonton så finns det ännu fler användningsområden för er digitala kommunikation. 

  • Du kan t.ex. dela upp varumärken och fördela avsändare så att kommunikationen förblir relevant för era kunder. 
  • Har man exempelvis ett dotterbolag i ett annat land så finns bl.a. möjligheten att fördela upp taggar och filter. 

Kontakta oss på support@rule.se och ange era specifikationer så administrerar vi era multikonton omgående. 

Du kan också läsa mera om multikonton här på vår blogg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss