Hur återaktiverar man medlemmar?

Hur återaktiverar man medlemmar?
Återaktivering av avregistrerade medlemmar kan göras på två olika sätt, som mottagande medlem direkt via en knapp för återaktivera eller som administratör inne i Rule. Se bilderna nedan för de olika varianterna. Se de olika alternativen i bilderna nedan.

  • Medlem
  • Administratörsrollen - Resubscriber
  • Försämrad leveransbarhet - bra att läsa
  • Resubscriber - en rättighet i Rule

Medlem
Detta meddelande visas när man klickat på knappen Återaktivera. Man har även möjlighet att skapa en egen landningssida och ange URL-adressen under Inställningar>Konto. 

Ska-rmavbild-2017-09-25-kl-11-23-52.pngMeddelande som visas när man klickat på den gröna knappen för att återaktivera sig.

Ska-rmavbild-2017-09-25-kl-11-24-04.png Administratörsrollen - ''Resubscriber''

''Resubscriber'' - en viktig roll som innebär ett stort ansvar
Innan du efterfrågar användarrollen Resubscriber bör du läst noggrant igenom hela denna artikel samt vår KB om Tips för att öka leveransbarheten av dina mail

Försämrad leveransbarhet
Det kan försämra leveransbarheten genom att den återaktiverade medlemmen markerar inkommande mail som spam och skräppost. Det slår tillbaka mot den e-postdomänen eller underdomänen som används som då riskerar sämre rykte och varumärket.

VIKTIGT! Undvik att återaktivera medlemmar som aktivt avregistrerat sig. Återaktivera enbart medlemmar som aktivt kontaktat er för att bli återaktiverad.

Konsekvensen vid felaktig hantering
Exempel: En mottagare som avregistrerat sig och senare oönskat får e-postutskick som de inte vill ha och markerar det oönskade utskicket som spam och skräppost.

Konsekvens
Det som då sker är att mottagarnas e-postservrar flaggar e-post utskick från din avsändardomänen som spam eller skräppost om medlemmar hanteras oförsiktigt. Det försämrar även för framtida utskick från domänen då ryktet försämrats och kan ligga kvar över längre tid.

''Resubscriber''
Observera! För att återaktivera blockerade/spärrade medlemmar behöver man användarrollen ''Resubscriber'' i Rule. Du kommer att få knappen Återaktivera synlig i Rule.

  • Klicka på Medlemmar
  • Klicka på medlemmen som du vill återaktivera
  • Klicka på Återaktivera knappen

Kontakta supporten via support@rule.se för ett tillägg av rollen i användarkontot.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss