Hur flyttar jag medlemmar från en tagg till en annan?

För att flytta över/exportera medlemmar från en tagg till en annan följer du dessa steg: 

1. Från menyn väljer du Taggar och Filter.

2. Du väljer taggen du önskar flytta medlemmar från och klickar på exportera:

3. Du väljer sedan att exportera till en tagg genom att klicka i nere till vänster att du vill exportera till tagg, sedan väljer du ifrån lista vilken tagg medlemmar ska flyttas till. 

Du klickar sedan export. Här kan du sedan välja vilka värden som ska matchas, om du till ex även vill att medlemmarna ska matcha ett filter.

Kontakta support@rule.se vid frågor!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss