Varför visas inte vissa tecken i SMS-avsändare?

  • Anledningen till att vissa tecken inte visas i SMS-avsändare trots att det syns i Rule beror på en begränsning i funktionalitet hos telefonoperatörerna. Det kallas för Alfanumerisk avsändare vilket är ett samlingsnamn på bokstäverna i alfabetet A-Z och siffrorna 0-9.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss