Hur gör jag för att exkludera en tagg eller ett filter från ett utskick?

För att exkludera taggar/filter från utskick gör man följande:  

Gå till e-postbyggaren för att administrera mottagare av kampanjen innan utskick.

För att exkludera tagg eller filter så ska du först skriva ett minustecken innan du anger taggnamnet. Då blir den aktuella taggen rödmarkerad och medlemmar i den listan kommer inte få utskicket, oavsett om de finns med i andra taggar. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss