Vad räknas som en medlemsaktivitet?

Vad räknas som en medlemsaktivitet i Rule?

En medlemsaktivitet i Rule innebär att en medlem själv interagerar med nyhetsbrevet, genom att: 

  • Anmäla sig till ert nyhetsbrev via er hemsida. 
  • Öppna ett mail.
  • Klicka på en länk i ett mail.

När ni som admin gör något i kontot, till ex. ändrar namn eller annan information på ett kundkort räknas inte detta som en medlemsaktivitet. Om ni till ex. har gjort en import av medlemmen eller om ni som admin gjort en uppdatering av medlemsdata är inte det en medlemsaktivitet.

Summering: En medlemsaktivitet i Rule är när medlemmen själv aktivt gjort något, och inte när administratörer gör något som möjligtvis rör medlemmen.

Kontakta support@rule.se om ni har ytterligare frågor gällande medlemsaktivitet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss