Användning av språk som medlemsdata

Att samla in språkdata på sina medlemmar är väldigt vanligt förekommande. I Rule kan man använda den språkdatan för att segmentera sin kommunikation och bygga filter beroende på medlemsspråk. 

Det finns två sätt att hantera språkdata på ett smidigt sätt i Rule. Om man har en lista där alla adresser i den listan ska ha samma språk, till ex. svenska eller engelska, lägger man enkelt till ett "språkvärde" vid import av taggen./import till tagg. Läs mer om hur man lägger till ett språkvärde här.

När ens XSL-fil innehåller en kolumn som heter language/språk, dvs när det är olika språk på medlemmarna i filen man ska importera krävs det att man skapar ett medlemsfält som heter samma som språkkolumnen i XSL-filen. Exempelvis språk eller language. Läs mer om hur man skapar medlemsfält här.

För att man ska kunna bygga filter korrekt så krävs det att det är rätt språkkoder som använts i filen man ska importera. Vi följer ISO-standarden för språkkoder som du kan läsa mer om här.

Här är några exempel på vanligt förekommande språkkoder som ska användas vid språkbenämningar i importfilen:

Code    Language

en   English

ar    Arabic

da   Danish

de   German

es   Spanish

fi    Finnish

fr    French

it    Italian

nl    Dutch

no   Norwegian

pl    Polish

ru    Russian

sv    Swedish

uk    Ukrainian

zh    Chinese

nb    Norwegian Bokmål

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss