Hur ser jag antalet nya medlemmar, exempelvis veckovis/månadsvis?

När du loggar in i Rule ser du statistik för de senaste 7 dagarna på statistik dashboard, på själva startsidan av appen. 

Om du vill se de totala framstegen exporterar du bara önskad tagg och i Excelfilen finns en kolumn som heter skapad vid. (Created at.) Här kan man då sedan sortera på en viss tidsperiod i Excel dokumentet och på så sätt se hur många nya medlemmar som kommit in i en viss tagg. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss