Varför blir bilderna ojämna i höjd när man drar in bilder från en webbsida?

När olika bilder dras in från en webbsida till olika block som ligger bredvid varandra (exempelvis 3 column block) kan det hända att bilderna blir olika i höjd, vilket medför att layouten blir ojämn och textsektioner hamnar högre eller längre ned från varann. 

Detta beror på att bilderna är av olika storlek i på webbsidan, vilket då resulterar i att höjden inte alltid blir lika. För att jämna till bilderna i blocken, följ informationen nedan.

  • Här kan vi se att höger bild har högre höjd än de andra två. Vi kan då dubbelklicka på den bild som representerar den höjd vi vill att samtliga bilder ska vara satt till:

  • Genom att dubbelklicka öppnar du en vy där du kan se bildegenskaperna. Här kan vi exempelvis se att måttet är satt är 200 i bredd och 145 i höjd:

  • Dubbelklicka sedan på de övriga bilderna och ändra till önskad höjd, så att samtliga bilder bredvid varandra matchas. Resultat:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss