Vad är enklaste sättet för en kund att återaktivera sig själv efter avregistrering?

Om en mottagare har valt att avregistrera sig själv genom att klicka på avregistreringslänken i ett mail de mottagit, kan de återaktivera sig själv genom att söka efter ett mail de fått av er och klicka på avregistreringslänken återigen. Då presenteras även möjligheten att återaktivera sig, genom en synlig knapp med text ''resubscribe/återaktivera".

Ett annat alternativ är att maila till support@rule.se och be oss återaktivera medlemmen, eller be oss ge er resubscribe behörighet så att ni själva kan söka på medlemmen i appen och återaktivera adressen direkt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss