Hur raderar jag medlemmar och all dess data?

Dessa funktioner är endast tillgängliga för Superadministratörer

Radering av enskilda medlemmar:

  • För att radera en enskild medlem och all dess data följer du stegen nedan. Observera att det krävs Superadmin eller Resubscriber behörighet för att ha tillgång till funktionen. Kontakta support@rule.se för att få denna behörighet.

1. Från menyn klickar du på ''Medlemmar''. Här söker du på medlemmens e-postadress för att få tillgång till medlemmens kundkort.

2. Du klickar sedan på 'Redigera' ikonen för att öppna upp kundkortet:

3. Väl inne på medlemmens kundkort möts du av en röd knapp uppe till höger där det står 'Radera'. När du klickar på knappen dyker en varning upp som meddelar att detta sker direkt och inte går att ångra, dvs är permanent:

4. Om du klickar på 'Ja' raderar du medlemmen från kontot, tillsammans med all historisk data om medlemmen. Detta kommer inte gå att få tillgång till igen, då det är enligt nya GDPR lagen om en medlem önskar att bli raderad.

Radering av flera medlemmar samtidigt:

  • För att radera flera medlemmar och all dess data följer du stegen nedan. 

1. Från menyn klickar du på 'Inställningar' följt av Admin fliken. Observera att för att kunna radera flera medlemmar samtidigt skall dessa inte tillhöra en tagg. Dvs om man vill radera alla medlemmar i en tagg går man först till 'Taggar och Filter', klickar på 'Taggar' och raderar taggen man önskar radera medlemmarna i. Dessa hamnar nu i en samlad lista under Admin fliken:

2. Du klickar på ''Se alla'' knappen för att se medlemmarna som inte har en tagg. Du kan antingen välja att markera en ruta i taget eller klicka på rutan högst upp till vänster bredvid frågetecknet-ikonen för att markera alla medlemmar som visas.

3. Om du sedan klickar på ''Radera'' knappen uppe till höger möts du av en varning för att påminna att detta är permanent och att datan inte går att återfå. Klickar du på ''Ja'' raderar du de markerade adresserna. Observera att det endast går att max radera 100st medlemmar åt gången och att det kan ta upp till 5 minuter för att antalet aktiva medlemmar ska uppdateras efter radering.

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor på support@rule.se
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss