Hur lägger jag till nya konto-användare?

Som Rule-användare kan man själv enkelt administrera sina användare. Via Inställningar>Admin kan man lägga till och ta bort användare efter behov, se exempelbilden nedan. 

För att administrera nya användare krävs användarrollen:  Super Admin som besitts av din kontraktsansvarige vid uppstarten av Rule. 

Önskas fler användare att ha utökad användarroll ber vi er Super Admin kontakta oss via support@rule.se för uppgradering av användarroller. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss