Vad menas med ALT-text?

Ibland renderas inte e-postbilder på rätt sätt. Detta är speciellt fallet på smala skärmar som mobil och padda. Med en ALT-text som kort beskriver varje bild kan du iallafall förmedla tanken bakom bilden till de som inte kan se bilden. En annan positiv attribut med att använda sig av ALT-text på bilder är att det ökar leveransbarheten och minskar chansen att ett mail ska hamna i spam, speciellt för Gmail. Det är helt klart värt att lägga lite extra tid på att fylla i detta fält när du jobbar med bilder i Rule content editor.

För att lägga till alternativ-text på bilder:

- Dubbelklicka på bildblocket du önskar lägga till alt-text på och i fältet där det står alternativ text ändrar du vill valfri text och tar bort Image som står i fältet per default.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss