Hur filtrerar jag på antal ordrar?

Du som har Historiska medlemsfält (exempelvis orderdata som är sparad historisk) kan skapa ett filter som räknar på antalet lagda ordrar som finns registrerade på en kund. 

Det kan handla om att du vill skicka ut en speciell automation till dina kunder när de har lagt sin första order, men en helt annan automation till kunder som exempelvis lägger sin tredje order. Då kan det se ut så här när en kund väljer att starta olika automationer efter 1:a, 2:a och 3+ ordrar:

För att göra en sådan filtrering går du tillväga på följande sätt:

1. Gå till Taggar & Filter och välj Nytt Filter. Ge filtret ett Namn och en Beskrivning (valfritt) samt vad filtret ska baseras på (i exemplet OrderCompleted-taggen). 

2. Nu klickar du på knappen Visa historiska inställningar för att kunna använda din historiska medlemsdata i filtreringen:

3. Nu dyker knapparna Antal och Ny summering upp. Och i vårt exempel ska vi välja att klicka på knappen Antal

4. När du har klickat på Antal så kommer tre drop down-fält fram. Och i dem ska du nu välja antalet ordrar!

5. I vårt exempel väljer vi att sortera på "Antalet Order.ID som finns registrerade på kunden" och vi har valt "Är lika med 1". Det betyder att vi har bett Rule filtrera datan enligt följande: "Kunder i taggen OrderCompleted som har två stycken Order-ID:n registrerade på sig vill vi filtrera ut". 

Vi väljer att filtrera på Order.ID eftersom varje order endast har ett unikt Order.ID och då får vi ju fram antalet ordrar genom denna filtrering:

6. Klicka på Spara regler och se hur ditt filter skapas!

Tveka inte att höra av er ifall ni har några frågor eller funderingar 
Rule Support team
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss