Varför stämmer inte antalet medlemmar i filtret?

Filtren i Rule uppdateras hela tiden – i bakgrunden. Men det visas inte alltid i gränssnittet hur många medlemmar som ingår i filtret. Antalet du ser, när du tittar på ett filter, är det antal som det var när den senaste manuella uppdateringen (synkningen) gjordes.

Detta kan ibland skapa osäkerhet: "Är det rimligt att jag har så få kunder i mitt filter?". Men, som ovan nämnt, det som syns i ditt filter i gränssnittet behöver inte stämma överens med hur många medlemmar som verkligen finns i filtret. 

Antalet medlemmar i filtret visas uppdaterat i gränssnittet när:

  • Du skapar ditt filter för första gången
  • Du går in i ett färdigt filter och trycker på Spara (då uppdateras antalet medlemmar)

Antalet medlemmar visas ej i gränssnittet när: 

  • Du gör en kampanj och skickar den till ett filter (då ser du det uppdaterade antalet medlemmar i kampanjsammanställningen i steget innan du trycker på Skicka)
  • Ett API-anrop kommer med en mottagare som matchar en Automation (då läggs omgående den enskilda mottagaren till i filtret men visas ej i gränssnittet)


Du kan alltså vara lugn över att filtren uppdateras som sig bör. Och att du kan, om du vill veta dagens status för ett specifikt filter, gå in på det och trycka på SPARA-knappen – då uppdateras det och du kan se antalet. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.
Rule Support team
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss