Hur summerar jag statistik i Rule?

Du kan hitta statistik i din Dashboard, för veckovisa sammanställningar. Du som vill ha en mer omfattande summering, exempelvis innevarande år, kan också få fram statistiken genom några enkla handhavanden.

När du summerar ditt Rule-år finns det två sätt som vi rekommenderar:

1. För kampanjstatistik

Gå in under Kampanjer och Skickade. Gå till den sida där din önskade tidpunkt för statistiken ligger och klicka på knappen Exportera. (Om du exempelvis vill ha statistik för 2021 så går du till den sida under Skickade där 2021 års första kampanj ligger. När du klickar på Exportera kommer allting från den sidan).

Därefter behöver du sortera din statistik i Excel-filen på det sätt som passar dig bäst.

2. För medlemsstatistik

Det andra alternativet är att skapa ett filter under Taggar & Filter för att se exempelvis hur många medlemmar som kommit in i taggarna (respektive avregistrerats) under en viss tidsperiod. 

Välj Nytt filter och döp det. Basera sedan ditt filter på de taggar som du vill se statistiken från.

Därefter klickar du på knappen Ny medlemsregel och sedan medlemsattributet Skapad (Created at) och ”är större eller lika med” samt datumet du vill se statistiken från:

Klicka sedan på Spara regler och Exportera filtret:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss