Hur lägger jag in Gmail Promotions Tab i min kampanj?

Gmail Promotions Tab innehåller tre olika delar: "Organizations" (som visar din logotyp i Gmail-appar) samt "DiscountOffer" och "PromotionCard" (som visar din eventuella rabattkod, rabattsats respektive en bild som är adekvat för din kampanj.) Här förklarar vi hur du går till väga för att din kampanj ska innehålla Gmail Promotions Tab. 

När du beställer Gmail Promotions Tab från support@rule.se lägger vi till din logotyp ("Organizations") så att den syns i Gmails Kampanj-flöde. Priset motsvarar en timmes arbete enligt Rules standardtaxa. 

Leverera till oss vid beställning: Er logotype i kvadratiskt format (max 1MB). Format: PNG- eller JPG-fil. Tänk på att bilden ska representera ert varumärke och se bra ut i en liten cirkel.


Bonus för den som även vill nyttja "DiscountOffer"- och "PromotionCard"-möjligheterna:

Rule lägger – vid er beställning av "Organizations" – även till ytterligare block i er kampanjmall om ni så önskar. Block som ni själva kan dra in i den aktuella kampanjen för att addera funktionerna Gmail "DiscountOffer" och Gmail "PromotionCard". I källkoden till dessa block lägger du till rabattkod, rabattsats och den bild som du vill ska synas i Gmail-inkorgen.

Om detta låter krångligt hjälper Rule gärna till även med detta (en timmes arbete enligt standardtaxa) men det smidigaste är att ni själva lägger in den data som behövs för att synliggöra "DiscountOffer" och "PromotionCard". Här nedan beskriver vi tillvägagångssättet för detta: 

1

När du har gjort din beställning lägger vi in tre block i din valda mall. I det första blocket "Organizations" lägger vi in den logotyp som du har skickat till oss.

(OBS: Blocken Gmail "DiscountOffer" och Gmail "PromotionCard" lägger vi till först när ni har beslutat er för att använda även dessa funktioner.)

2

Om du vill aktivera "DiscountOffer" och "PromotionCard" så behöver du dra in dessa block – ett i taget – i din kampanj. Blocken, som blir osynliga, ser du om du klickar där du dragit in dem (se röd pil nedan) och då syns blocket med en blå ram runt:

3

När den blåa ramen är aktiverad kan du gå till Källa uppe till höger och klicka på den knappen:

4

När du har dragit in blocket "DiscountOffer" är det följande kod som syns när du har klickat på Källa:

Ändra efter de fyra olika content=-positionerna, texten innanför citationstecknen till de uppgifter som gäller för din kampanj: " 17 % off full-price styles" ändrar du till exempelvis "20 % på vårens kollektion". Och "JoyChris" kanske i din kampanj heter "Vinterkod". Vid de sista två content=-positionerna anger du mellan vilka datum

( OBS: Var noggrann med att inte ta bort några andra tecken än de som är innanför citationstecknen! Om du råkar göra det: dra in blocket på nytt i din kampanj och börja om. Detta för att inte någon kod ska saknas när du skickar ut kampanjen!)

5

När du har dragit in blocket " PromotionCard" – som ska visa den bild du har valt i Gmail-inkorgen – är det följande kod som syns när du har klickat på Källa:

Efter content= lägger du in en URL – för den bild som du vill ska synas i Gmail-inkorgen – innanför citationstecknen. Där det på bilden ovan står "https://freshinbox.com/tools/gmailpromotab/assets/freshinbox-logo.png" lägger du in din bild-URL.

Vill du veta hur du får fram en bild-URL? Läs mer här!

( OBS: Var noggrann även här med att inte ta bort några andra tecken än de som är innanför citationstecknen! Om du råkar göra det: dra in blocket på nytt i din kampanj och börja om. Detta för att inte någon kod ska saknas när du skickar ut kampanjen!)

När du har ändrat i källkoden, lagt till det content du vill ha i nyhetsbrevet/kampanjen och har gjort en Preview (till en Gmail-adress som du öppnar i exempelvis din Gmail-app i din mobiltelefon) så är det bara att skicka ut din skarpa kampanj!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss