Hur får jag fram min bild-URL?

Ibland behöver du länken till din bild. Bland annat när du ska lägga in en bild i Gmail Promotions Tab. Och här förklarar vi hur du hittar en bild-URL i Rule.

1. Gå till ett bildblock i en kampanj där bilden ligger som du vill ha URL:n till:

2. Dubbelklicka på bilden och redigeringsrutan visas. I den hittar du den URL som du söker och som du kan kopiera:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss