Hur får jag in medlemsfält i SMS?

När du skapar ett SMS och vill skicka med ett medlemsfält – för att budskapet ska bli unikt hos mottagaren, exempelvis en rabattkod – så rekommenderar vi att du först skriver meddelandet i en mailkampanj.

Gå till Kampanj och klicka på Nytt mail. Skriv ditt meddelande där:

Från drop down-menyn Medlemsfält (se ovan) väljer du vilka medlemsfält du vill att din text ska hämta unik information ifrån när SMS:et skickas ut. I detta fall valde vi [CustomField:Address.Country]. 

OBSERVERA! Genom att skapa texten i ett mail så läggs medlemsfältet till automatiskt. Genom att slippa skriva in den manuellt undviker du eventuella skrivfel som skulle leda till att fälten inte matchar och således inte hämtar rätt medlemsinformation till meddelandet.

Kopiera sedan texten från mejlet:

… och klistra in i SMS:et:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss