Varför står det RuleMailer i vår mall?

I de mallar som går att använda i Rule – de generella mallarna och i de personliga mallar som du har tillgång till – står det "Skickat från RuleMailer". Det är något vi rekommenderar. 

När det skickas miljarder mail över hela världen varje dag är det viktigt att kunna särskilja avsändare som är seriösa från de som är mindre seriösa. 

När Rule lägger till "Skickat från RuleMailer" eller "Sent from Rule" i mallens sidfot kan en mottagare av utskicket klicka på den länken och hamnar då på Rule.se. En mottagare som är osäker på om mailet är levererat av en seriös leverantör blir då lugnad och kan – om hen vill – välja att avregistrera sig från kommande utskick i stället för att, i affekt, klicka på spam-knappen. 

Rule som leverantör i sidfoten är en kvalitetsstämpel.

Frågor om detta? Hör gärna av dig till support@rule.se.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss