Hur ändrar jag avsändaren av mitt nyhetsbrev?

Avsändarinställningarna innebär den information som kommer synas i nyhetsbrevet. För att justera avsändarinställningar, gå till Inställningar. Där ställer man in följande:

  • E-post: Det är den e-postadress som kommer visas som avsändaradress. Vi avråder från att ha en ”noreply”-adress här på grund av att kunder ofta försöker svara eller vill ställa frågor etc. i direkt anslutning när de mottagit nyhetsbrevet. En användbar returadress är därmed också att föredra p.g.a. adressändringar och övriga frågor. 

  • Företagsnamn: Här anges avsändaren av nyhetsbrevet. Vanligtvis är det ert företagsnamn som används för att påvisa relevans och igenkänning. Risken finns annars att mottagaren ser en obetrodd avsändare och tar bort nyhetsbrevet innan de tagit del av det. 

  • Adressfälten: Informationen i adressfälten fylls automatiskt in i nederkant i nyhetsbrevets sidfot. 

  • Utskicksnamn (SMS): Avsändaren vid SMS-utskick. Notera att max antal tillåtna tecken är 11 st. 

  • Domäner för Google Analytics: Här anger ni domäner som ska kopplas till Google Analytics. Man 
kan ange flera men en domän per rad. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss