UTM-taggning vid testutskick

UTM-taggning fungerar enbart vid skarpa utskick, dvs. inte vid testutskick. Mer information om hur du ställer in Google Analytics spårning på dina kampanjer kan du läsa om här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss