Vilka filformat accepteras i Rule?

Accepterade filformat för import av medlemmar är: XLS och CSV

Filformat för grafik som kan användas i kampanjer är:  JPG, PNG, GIF

E-post som format stödjer inte uppspelning av video.
 Vårt tips är att länka videon. Man kan då lägga in första bilden från videon i brevet, med en länk till videon i exempelvis Youtube. Läs mer om hantering av video i nyhetsbrev i vår blogg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss