Interest

Har ni flera olika nyhetsbrev ni vill att era medlemmar ska kunna välja mellan?

Då kan interest vara ett alternativ för er.

Medlemmarna har då möjlighet att välja mellan era olika nyhetsbrev och prenumerera på flera stycken. 

Se exempel nedan i footern på ett nyhetsbrev:

Medlemmarna har då möjligheten att antingen uppdatera sina intressen (olika nyhetsbrev) eller avregistrera sig.

Hur man sätter upp det?

Steg 1:

Lägg upp följande kod på er hemsida (avancerad kodning, ta gärna hjälp av en utvecklare).

Lägg till en ny grupp (Under medlemmar) via namn Interests (bild 1) och sedan lägger ni till medlemsfält under era Grupper (bild 2) "Active" och "Inactive". När dessa är skapade så klickar ni på (bild 3) "text" och ändrar detta till multiple.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

När dessa steg är klara, kan ni kontakta support på support@rule.se

Steg 2

Support kommer då att importera en testmedlem med dessa medlemsfält.

Steg 3

Nu är det dags för er att sätta upp filter, gå till Taggar och Filter, Skapa nytt Filter. Tanken här är att man ska ha ett filter för varje nyhetsbrev man har och i rutan "Type to search" så ska ni lägga till namnet på det Nyhetsbrevet.

Steg 4

Återkom med länken till sidan vart ni lagt upp koden i steg 1, så sätter vi upp resterande inställningar från vårt håll, maila på support@rule.se

Steg 5 

Ni bestämmer vilken mall ni vill kopiera för att använda interest med, så lägger vi till det alternativet i den mallen. 

Pris för uppsättningen är 4000 kr och läggs på kommande faktura.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss