Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

Såklart kan du själv avgöra om länkarna ska vara understrukna eller ej. Följ stegen nedan: 
  • Gå till e-postbyggaren, där du administrerar kampanjer och anger mottagare, rubrik etc. 
  • Klicka på Avancerade inställningar längs högersidan på skärmen. 
  • Klicka sen på Aktivera inställningar. Då får du möjlighet att manuellt välja om länkarna ska vara understrukna eller ej. Genom att klicka på Aktivera inställningar så är det förinställt att länkarna inte är understrukna. 

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss