Integrera Dialogtrail med Rule

Om Integrationen

Vi tillhandahåller en plattform för att skapa automatiserade vägledande samtal genom hela försäljningstratten – vilket leder till ökad tillfredsställelse och intäkter. 

  • Gör guider till en del av din webbplatsupplevelse för att guida besökare. 
  • Få insikter om vad dina kunder letar efter när de besöker dig.
  • Skala dina guiders räckvidd i Messenger.

Installation

Om ni saknar ett Rule API Nyckel, det kan genereras och kopieras från Rules utvecklingssidan: https://app.rule.io/#/settings/developer.

I Dialogtrail

När du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss