Kan jag separera olika budskap till olika medlemsgrupper i samma nyhetsbrev?

Ja, det kan man göra! 

  • Gå till e-postbyggaren, där du administrerar kampanjen och anger mottagare, rubrik etc. 
  • Via funktionen Anpassa block längs högerkanten så väljer man vilket block som ska vara synligt för endast den aktuella taggen. 

Notera att anpassade block inte är aktiverade i läget för förhandsgranskning.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss