Journey Builder - Introduktion


En Journey är ett mail, med en eller flera komponenter 

En journey innehåller följande delar:

  • Journey

  • Lane / Bana

  • Segment

  • Trigger

  • Content-set 

  • Editor

  • Switch 

  • Widgets

Om en mottagare matchar flera content-set, vad blir då rubriken i mailet?

Eftersom varje content set har en egen rubrik, och ett mail kan innehåller flera content-set och ett mail kan bara ha en rubrik. Vi går efter ordningen uppifrån och ner när vi sätter rubriken på mailet. Det vill säga om man matchar content-setet "Grattis på födelsedagen" så blir det rubriken. 

I denna artikel beskriver vi hur dynamiskt innehåll fungerar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss